Privacystatement NEEMA

NEEMA Holding (hierna te noemen ‘NEEMA’), -inclusief NEEMA Media, Uitgeverij De Vuurbaak, Xcellence Media en Adie Media-verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

de door relaties, medewerkers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie;

data verkregen naar aanleiding van jouw bezoek aan en gebruik van onze website.

Welke gegevens verwerken wij en waarvoor?

NEEMA houdt een administratie bij waarin persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen, bedrijven of instellingen die:

 • zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief;
 • medewerker en/of als vrijwilliger betrokken zijn;
 • een product of dienst hebben afgenomen;
 • gegevens hebben achtergelaten op de websites van NEEMA

Wij verzamelen (persoons)gegevens (naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, cookies, en geboortedatum) om:

 • overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren;
 • marketingdoeleinden zoals het aanbieden van diensten, het versturen van nieuwsbrieven, telefonische benadering en andere doeleinden;
 • het organiseren van bijeenkomsten;
 • relaties te bevragen en het doen van onderzoek;
 • je instellingen en voorkeuren te registreren ten aanzien van het gebruik van de website;
 • onze bedrijfsvoering;
 • onze wettelijke plicht uit te voeren;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische en wettenschappelijke doeleinden.

NEEMA verzamelt persoonsgegevens via de website, bij het aanmelden voor een nieuwsbrief of actie, medewerker of vrijwilliger. NEEMA maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren voor zover dat in overeenstemming is met de wet. Deze gegevens, verkregen of aangevuld, worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

E-mailadres gegeven?

Wanneer je je e-mailadres aan NEEMA hebt verstrekt, als abonnee voor de nieuwsbrief of als informatieaanvrager word je per e-mail geïnformeerd. Hiermee word je op de hoogte gehouden van ons werk.

NEEMA maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan NEEMA haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Wil je minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kun je op elk moment afmelden bij de administratie van NEEMA, telefonisch te bereiken via 030-0656870 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@neema.nl.

Hoelang bewaren wij gegevens?

NEEMA bewaart je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt jouw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van NEEMA te bereiken via 030-0656870 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@neema.nl.

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. NEEMA is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van NEEMA: Orionlaan 70a, 1223AJ Hilversum.

Hoe gebruikt NEEMA cookies?

NEEMA maakt op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor je makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren

Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens jouw eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt cookies ook uitschakelen, dit kan je doen tijdens jouw eerste bezoek aan de website, door te klikken op ‘Nee, liever niet’ in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via jouw browser de cookies uit te schakelen.

Er zijn verschillende soorten cookies:

Noodzakelijk/functionele cookies

Dit betreffen cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn onderstaande cookies noodzakelijk.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die NEEMA hiermee verkrijgt, helpt NEEMA om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. NEEMA maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen: Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken en de ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Tracking cookies

De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Door middel van deze informatie kan NEEMA de website nog beter op uw behoeften aan laten sluiten.

Hoe beveiligen wij jou gegevens?

NEEMA heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Heb je vragen over ons privacybeleid?

NEEMA houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:

NEEMA t.a.v. functionaris gegevensbescherming

Printerweg 10, 3821AD te Amersfoort

Telefoon: 030-0656870 (tijdens kantooruren)

E-mail: info@neema.nl

Je ontvangt binnen 10 werkdagen antwoord. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Hilversum, 25 mei 2018.

Close

Cart

Geen producten in de winkelwagen.